22 Kasım 2011 Salı

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?


BİYOGRAFİ
1936 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. Öğrencilik yıllarında çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, karikatüristlik ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Öğrenci arkadaşları ile birlikte kan bankasına kan satarak elde edilen başlangıç sermayesi ve topladıkları ayni yardımlar ile Oda tiyatrosunun ve onu takiben ilk (1963-1966) Belediye tiyatrosunun kuruluşunu sağladı. Mezuniyetini takiben aynı yıl Akademinin Maliye Kürsüsüne asistan oldu.

1966 yılında Doktor, 1968 yılında Doçent oldu. Aynı yıl akademi Başkan Yardımcılığına getirilen BÜYÜKERŞEN, 1973 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 1976 yılında Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. Başkanlık süresinin bitimi olan 1980 yılında yapılan seçimlerle yeniden Akademi başkanlığına getirildi.

Radyo ve Televizyonun eğitim ve kültür hayatında kullanılması için yaptığı çalışmalarla Ankara'daki TRT yayınlarının İstanbul'dan sonra ikinci iller olarak, İzmir’le birlikte Eskişehir'den izlenmesi için önce Akademide TV verici istasyonu ile siyah-beyaz eğitim stüdyolarını, daha sonra da Türkiye'de ilk renkli TV stüdyo ve yayın sistemini Eskişehir'de kurdu.

 Akademi Başkanlığı sırasında, öğrencilerin kültürel donanımları için kurduğu atölye, stüdyo ve klüplerde, heykel, grafik, resim, müzik, folklor, film ve fotoğraf çalışmalarına bizzat katılan ve yöneten Yılmaz BÜYÜKERŞEN, 1970’li yıllarda Türkiye'nin diploma veren ilk "Sinema ve Televizyon Yüksek Okulu'nun kuruluşunu da yine Eskişehir'de gerçekleştirdi.

1982 yılında Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelerin yeniden düzenlenmesini takiben, Cumhurbaşkanı tarafından Anadolu üniversitesi rektörlüğüne getirilen Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN’in 1971'de, üniversite kontenjanları dışında kalan gençlere Yüksek Öğretimde imkân ve fırsat eşitliği sağlamak için, İletişim Teknolojisinin eğitimde kullanılmasına ve Uzaktan Öğretim ile buna ilişkin yöntemlerin, Açıköğretim Modeli şeklinde, Türk Eğitim sisteminde yer alması konusunda başlattığı çalışmalar ve 1973 yılında Eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla hazırladığı "Türkiye için Açıköğretim Modeli" projesi 1982’de YÖK Kanunu ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Açıköğretim Fakültesi olarak, ülke çapında ve Batı Avrupa'nın 6 ülkesi (Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa)  ile Kuzey Kıbrıs'taki Türkler için uygulamaya konuldu.

Döneminin bitiminde 1987 yılında tekrar, ikinci kez, Cumhurbaşkanı tarafından Rektörlüğe atandı. Bu görevinin yanı sıra, 1985 yılından 1993 yılı sonuna kadar "Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu" üyeliği ve kurulun Başkanlığını yaptı.
1992 yılında yapılan Rektörlük aday adayı seçiminde en yüksek oyu alması sonucu tekrar Cumhurbaşkanı tarafından Rektörlüğe atanan Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN'in bu görevi, YÖK Kanununa ilave edilen "iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz" hükmü nedeniyle sona erdirildi.

Akademi Başkanlığı ile Rektörlüğü sırasında çeşitli eğitim, öğretim, araştırma ve yayın kurumlarının kuruluşunu sağlayan, Anadolu Üniversitesini, bünyesinden 4 yeni üniversite daha çıkacak kadar büyüten, çeşitli kitap ve makaleleri olan ve 1993 yılı sonunda Rektörlükten ayrıldıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığının yanı sıra İletişim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevinde de bulunan BÜYÜKERŞEN, kurucuları arasında yer aldığı "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı"nın 4 yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış olup, bütün Türkiye'de "Çağdaş Halkevleri ve Köy Enstitüleri Modeli" diye nitelendirilen "Eğitim Parkları" ve "Semt Eğitim Birimleri"nin kuruluş çalışmalarını sürdürmüştür.

18 Nisan 1999 seçimlerinde, oyların %44’ünü alarak, DSP listesinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Büyükerşen, aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Başkanlığına getirildi ve 2004 yılı Mayıs ayına kadar bu görevini sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Eskişehir’de “Kentsel Gelişim Projeleri” paketini uygulamaya koyan Büyükerşen, Porsuk Çayı’nın, sulama kanallarının ıslahı ile içinde “Türkiye’de ilk kez akarsudan botlarla kentiçi ulaşımda yararlanılması projesine” başlanması, taşıt ve yaya köprülerinin yenilenerek afet riskinin azaltılması, kentiçi ulaşımında Hafif Raylı Sistemin kurulması, tarihi Odunpazarı Evlerinin yeniden düzenlenmesi ve restorasyonu, Kalabak Menba Suyunun 45 km’lik isale hattı ve depolarının modernize edilip, şişeleme fabrikası kurularak yurtiçi ve yurtdışı satışının sağlanması, Kapalı Pazar Marketlerin başlatılması, Büyük Park ve Kent Parklarının yapılıp, şehrin heykellerle donatılması, Beton Malzeme Üretim Fabrikası ile Akıllı Kartla Su Sayaçları Üretim Tesisleri, Ekmek Fabrikası ve çeşitli konularda mal ve hizmet üretimi yapan Belediye Şirketlerinin, kadınlar ve çocuklar için beceri kursları veren eğitim merkezlerinin kurulması gibi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Bunların yanısıra, Haller Gençlik Merkezini, 4 ayrı sahnede hizmet veren Şehir Tiyatrolarını, Belediye Senfoni Orkestrasını kurup, Opera ve Tiyatro Binalarını gerçekleştiren Büyükerşen, kente hizmetleri ile ilgili çok çeşitli ödüller almıştır.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde yine DSP adayı olarak oyların %52’sini alarak üçüncü kez Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen evli ve iki çocuk, iki torun sahibidir.
ÖZGEÇMİŞİN HİZMET DETAYLARI
REKTÖRLÜĞÜ SÜRESİNDE KURULUŞLARINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR, ENSTİTÜLER VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
 • Açıköğretim Fakültesi (İşletme, İktisat ve çeşitli dallarda 4 yıllık lisans ve 2 yıllık Önlisans Programları),
 • Türkiye’nin ilk İletişim Bilimleri Fakültesi,
 • Türkiye’nin ilk Sinema – Televizyon Yüksekokulu (1982’de A.Ö.F’e dönüştürüldü),
 • Edebiyat Fakültesi,
 • Fen Fakültesi,
 • Hukuk Fakültesi,
 • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (yeni mühendislik dalları), 
 • Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu (daha sonra Fakültesi)
 • Eğitim Fakültesi,
 • Devlet Konservatuvarı,
 • Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu,
 • Sivil Havacılık Yüksekokulu,
 • Engelliler Entegre Yüksekokulu,
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
 • Eskişehir, Kütahya, Afyon, Bilecik, Bozüyük ve Bolvadin’de Üniversiteye bağlı çeşitli dallarda eğitim veren Meslek Yüksekokulları,
ENSTİTÜLER:
 • Televizyonla Eğitim Enstitüsü,
 • Çevre Eğitim Enstitüsü,
 • İletişim Bilimleri Enstitüsü,
 • Uydu ve Uzay Bilimleri Enstitüsü,
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 • Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
 • Engelliler Araştırma Enstitüsü,
 • Güzel Sanatlar Enstitüsü,
 • Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Enstitüsü,
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ VE BİRİMLERİ:
 • Avrupa Birliği Araştırma ve Dökümantasyon Merkezi,
 • İşitme Engelli Çocuklar Okul Öncesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 • Televizyonla Eğitim Öğretim ve Araştırma Merkezi,
 • Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezi,
 • Tıbbi ve Aromatik Bitki İlaç Hammaddeleri Araştırma Merkezi,
 • Kültürel Çalışmalar ve Çevre Eğitim Merkezi,
 • Halk Bilim Araştırmaları Merkezi,
 • Yabancı Diller Araştırma Merkezi,
 • Atatürk Müzik Araştırmaları Merkezi,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 • Yaygın Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 • Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Eskişehir Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi,
 • Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma Merkezi,
 • Mediko Sosyal Merkezi ve Öğrenci Hastanesi (Mavi Hastane),
 • Üç milyon kitap kapasiteli ve tüm elektronik bilgi sistemleri ile donatılmış Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi onun açtığı kurumlardır.
VAKIFLAR:
 • (İÇEM) İşitme Engelli Çocuklar Okul Öncesi Eğitim ve Araştırma Vakfı (Kurucu ve Başkan),
 •  Eğitim Sağlık Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı (Kurucu ve Başkan),
 • Anadolu Üniversitesi Güçlendirme Vakfı (Kurucu ve Başkan),
 • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (Kurucu Mütevelli, bir dönem Başkan),
 • Eğitim Teknolojisi ve Yaygın Eğitim Vakfı (Kurucu),
 • Endüstriyel Kalkınma Vakfı (Kurucu),
 • Kentsel Gelişim Vakfı (Başkan),
 • Ayhan Şahenk Vakfı (Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi),
 • Aydın Doğan Vakfı (Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi),
 • Ayrıca üniversitenin gelecekteki bilim adamı kadrolarını yetiştiren, yabancı dille eğitim yapan bir vakıf ilk ve orta öğretim okulu (ÇAĞDAŞ Koleji),
 • Üçüncü Sektör Vakfı (Kurucu Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi)
REKTÖRLÜĞÜ SIRASINDA ALDIĞI NİŞANLAR VE ÖDÜLLER
 • Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand imzalı Legion D’Honneur Nişanı,
 • Cumhurbaşkanı Kurt Waldheim imzalı Avusturya Hükümeti Bilim, Sanat ve Kültürde Birinci Derece Liyakat Nişanı,
 • The British Open University Onursal Doktorası,
 • Mimar Sinan Üniversitesi Onursal Doktorası,
 • Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi Onursal Doktorası,
 • Fransız Ulusal Havacılık ve Uzay Akademisi Ödülü,
 • Lefke Üniversitesi İletişim Ödülü,
 • Paul Harris İnsanlığa Hizmet Ödülü,
 • “Dr.Behçet Uz Son 20 Yılın En Başarılı Eğitim Kurumları Yöneticisi” Ödülü,
TÜRKİYE’DEKİ İLK PROJELER
 • Anadolu Üniversitesi Mediko Sosyal Hastanesinde (Mavi Hastane), İşitme sinirine elektrot bağlanarak biyonik kulak yapımı projesi de onun döneminde yürüttüğü proje ve sağladığı teşvik sayesinde gerçekleştirilen Türkiye’de ve orta doğu ülkelerinde bir ilktir.
 • Beyin Özürlü Çocuklar Eğitim Merkezi,
 • Açıköğretim, Ders Araçları Çoğaltım Merkezi,
 • Özürlülerin Eğitimi için uzman yetiştiren Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü,
 • TRT TV-4’üncü kanalının eğitim kanalı durumuna dönüştürülmesi
 • Eskişehir höyüklerinde kazılar başlatan Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma Merkezi
 • Sakat çocuk doğumunu önlemek için Genetik Hastalıklar ve Doğum Öncesi Tanı ve Bioteknik Araştırma Merkezi,
 • Anadolu Üniversitesi ISU’nun “Affiliate Kampusü” olarak seçilmesi
 • Uzay teknolojisi konusunda ülkemizde yüksek lisans programlarının başlatılabilmesi için, ISU’nun (Uluslararası Uzay Üniversitesi) proje ve ders malzemelerinin ilk kez Türkiye’de (Eskişehir’de) basılması,
 • Açıköğretim bürolarının ve yüz yüze eğitim olanaklarının 27 il merkezinde ve 6 Avrupa ülkesinde örgütlenmesini sağlaması,
 • İllerde açıköğretim öğrencileri için interaktif bilgisayar destekli eğitim laboratuarlarının kurulması,
 • Özel kuruluşların ve kamu kuruluşlarının araştırma ve geliştirme projelerinin gerçekleştirilebilmesi için Sanayi Odası ile birlikte Tekno Park kurulmasına öncülük etmiştir.
 • Konusunda üniversitenin tüm gereksinimlerini karşılayan, Hollywood film stüdyolarında üretilen her çeşit set malzemelerinin üretildiği yapım atölyelerinin kurulması. (Büyükerşen, TRT’nin Kurtuluş dizisinde kullanılan o dönemin tüm araç-gereçlerinin, o dönemin silahları, otolar, uçaklar, dekorlar, setlerin üretildiği bu atölyelerde üretiminde bizzat çalışmıştır.)
 • Kendisinin yapıp, Anıtkabir Müzesi’ne armağan ettiği Atatürk’ün Balmumu heykeli,
 • Ankara Ulus’taki II.Meclis Binası olan Cumhuriyet Müzesi’ne, Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nu okuduğu günkü hükümet üyeleri ile ünlü milletvekillerinin balmumu heykelleri,
 • Kayseri’deki Müze için Atatürk ve Akşehir Batı Cephesi Karargah Müzesi için İsmet İnönü’nün Balmumu Heykellerinin yapımı,
 • Kentte bir kitapevi ve güzel sanatların çeşitli dallarında sergilerin açıldığı galerileri,
 • Üniversite Matbaasının yanısıra Organize Sanayi Bölgesinde, Kurduğu Vakfa ait Büyük kapasiteli basım tesisleri,
 • Bilgisayar teknolojileri ve programları konusunda bilgi veren, eğiten ve kazancını yine üniversitenin desteklenmesi amacına yönlendiren vakıf şirketleri.
PROJELERİNİ HAZIRLAYIP, LİDERLİĞİNİ YAPTIĞI VE YAŞAMA GEÇİRİLEN TOPLUMSAL EĞİTİM ÖĞRETİM PROJELERİ ŞUNLARDIR:
 • Avusturya, İsviçre, Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika’da yaşayan Türkler için açıköğretim programı
 • Öğretmenler için Ön lisans Eğitim Programı
 • Akdeniz Bölgesindeki tesislerde nitelikli insan gücü yetiştirmek için Turizm Sertifikası Programları
 • Lise seviyesindeki öğretmen okullarından mezun branş öğretmenleri için Ön lisans ve Lisans Tamamlama Programı
 • Hemşireler ve öteki sağlık personeli için Sağlık İdaresi Ön lisans Programı
 • Bilgisayar Destekli Eğitim Programları Geliştirme ve Üretim Projesi
 • İsteyen, her yaştan kişi için Sosyal Bilimler Ön lisans Programı
 • Ev kadınları için Ev İdaresi Ön lisans Programı
 • Televizyon Programlarından ve Teknolojiden Yararlanarak Avrupa’da göçmen işçiler için Öğrenimi Geliştirmek Projesi. Bu Proje, Avrupa Komisyonu’nun DELTA Projesi içinde yer almıştır. 1989 yılında Anadolu Üniversitesi stüdyolarında İngilizce hazırlanan programlar, uydudan yayın yapan “E-Channel”da sürekli yayınlanmıştır. Proje ile, Avrupa’da işsiz Türk çocuklarına Turizmde Beceri Programı uygulanmıştır. Programı bitiren çocuklar, Avrupa Medya Enstitüsü’nden meslek sertifikaları almışlardır.
Akademi Başkanlığı sırasında başlattığı kültür ve sanat çalışmalarını Rektör olunca "Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksek Okulu" (daha sonra fakülte), "İletişim Bilimleri Fakültesi", "Devlet Konservatuvarı" ve "Edebiyat Fakültesi" adı altında kurumlaştırdı.
PROF.DR.BÜYÜKERŞEN’İN GEREK AKADEMİ BAŞKANLIĞI VE GEREK İSE REKTÖRLÜK GÖREVLERİ SIRASINDA KURDUĞU KURUMLARI ŞÖYLE SIRALAMAK MÜMKÜNDÜR:

BÜYÜKERŞEN'in tasarısına ve tercihlerine göre şekillenen Anadolu Üniversitesi Kampusü'ndeki tesislerden birisi büyük operalara, gösterilere ve büyük orkestralara, elverişli olan “Atatürk Kültür Merkezi” AKME, değişik büyüklükte 7 adet sahneli salon, 3 adet sergi galerisi bulunmaktadır.

Üniversite kampüsünün peyzaj mimarisine de çok önem veren BÜYÜKERŞEN, aynı zamanda bizzat heykel sanatı ile uğraşmaktadır. Atatürk'ün doğumunun 100. yılının kutlandığı 1981 yılında Eskişehir'in köylerine hediye ettiği büstler ile Mihallıççık, Mahmudiye, Seyitgazi ilçeleri ile Gemlik'in Karacaali ve Kapaklı köylerindeki Atatürk heykelleri BÜYÜKERŞEN'in imzasını taşımaktadır.

Ayrıca, Gaziantep Vilayet Binası önündeki bronz Atatürk heykelini de yapan Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, Türkiye'de "balmumu mumya heykel" yapımında tek isim olup, Anıtkabir Müzesi'nde sergilenen Atatürk Mumya heykeli ile II.TBMM binasındaki mumya heykeller ve Makedonya Manastır Askeri İdadi Müzesi'ndeki "17 yaşında Atatürk" mumyası, İnebolu’daki Balmumu Atatürk Heykeli, Samsun Gazi Müzesindeki Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykellerini yapmıştır. Bunların yanı sıra 2008 yılında Londra’daki Madam Tussaud müzesine yeniden yaptırılan Atatürk Heykelinin yapım çalışmalarına da üç hafta süre ile katılmıştır. 

Hiç yorum yok: