10 Aralık 2011 Cumartesi

Ender SUVACI KİMDİR?

Profesör Doktor Ender SUVACI

E-Mail: esuvaci@anadolu.edu.tr
Kişisel web sayfası:http://home.anadolu.edu.tr/~esuvaci/

Kişisel Bilgiler
İş Adresi:İKİ EYLÜL KAMPÜSÜ, 26480 ESKİŞEHİR
İş Telefonu:+90 (222) 321 3550 / 6359
Faks:+90 (222) 323 9501
Fakülte:Mühendislik ve Mimarlık
Bölüm:Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
İlgi Alanları:Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji, Seramik Üretim Süreçleri, İnorganik Seramik Toz Üretim Teknikleri,Toz Teknolojileri, Seramiklerin Sinterlenmesi, Elektronik Seramikler, Seramiklerde Yapı-Özellik İlişkileri Yönlenmiş mikroyapıya sahip seramiklerin üretilmesi, Reaksiyonla bağlı oksit sistemlerin üretim mekanizmalarının araştırılması

Öğrenim Durumu
Lise:  Çorum Atatürk Lisesi, 06/1988
Lisans:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1993
Yüksek Lisans:  The Pennsylvania State University, USA, 08/1996
Doktora:  The Pennsylvania State University, 08/1999

Bildiği Yabancı Diller
1)  Almanca: Okuma: Temel düzeyde Yazma: Temel düzeydeKonuşma: Temel düzeyde
2)  İngilizce: Okuma: Mükemmel Yazma: Mükemmel Konuşma:Mükemmel

Akademik Ünvanlar
Yrd. Doçent:  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi, 01/2001
Doçent:  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 06/2005
Profesör:  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, 2010

İdari Görevler
1)  FP6 Nanoteknoloji Anadolu Üniveristesi Kurum Irtibat Noktasi
2)  Socrates/Erasmus Department Coordinator, 01/2004 - 12/2005
3)  Teknik Koordinatör, TÜBİTAK-Seramik Araştırma Merkezi (SAM), 10/2005 - 12/2006
4)  Anadolu Üniversitesi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Yöneticisi, 01/08/2008
5)  Rektör Yardımcısı (Araştırma ve Uluslararası İlişkiler), 02/2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1)  Granzow T, Suvaci E, Kungl H, et al. Deaging of heat-treated iron-doped lead zirconate titanate ceramics Applied Physics Letters 89 (26): Art. No. 262908 DEC 25 2006
2)  Dogan A, Gunkaya G, Suvaci E, et al. Electrophoretic deposition of nano-sized BaTiO3 Journal of Materials Science 41 (24): 8196-8201 DEC 2006
3)  Adair JH, Crampo J, Mandanas MM and Suvaci, E., "The role of material chemistry in processing BaTiO3 in aqueous suspensions" Journal of the American Ceramic Society 89 (6): 1853-1860 (2006)
4)  Ozer, I.O., Karademir, B., Suvaci, E., Missiaen, J.M., Bouvard D. and Carry, C.P. “Anisotropic Sintering Shrinkage in Alumina Ceramics Containing Oriented Platelets,” Journal of the American Ceramic Society, 89 (6): 1972-1976 JUN (2006)
5)  Doğan, A., Günkaya, G., Suvacı, E., ve Niederberger, M., “Electrophoretic Deposition of Nanocrystalline BaTiO3 in Ethanol Medium” Key Eng. Mat., 314 133-140 (2006)
6)  Acarbaş, Ö. Suvacı, E., ve Doğan, A., “Preparation of Nanosized Tin Oxide (SnO2) Particles by Homogeneous Precipitation,” Ceram. International, yayın için kabul edildi (2006)
7)  Çalış Açıkbaş, N., Suvacı, E. ve Mandal, H., “Fabrication of Functionally Graded SiAlON Ceramics by Tape Casting” Journal of the Amer. Ceram. Soc., yayınlanmak için kabul edildi.(2006)
8)  Suvaci, E. and Ozer, O., (2005): "Processing of Textured Zinc Oxide Varistors via Templated Grain Growth, " J. Eur. Ceram. Soc., 25 (9) 1663-1673.
9)  Messing GL, Trolier-McKinstry S, Sabolsky EM, Duran C, Kwon S, Brahmaroutu B, Park P, Yilmaz H, Rehrig PW, Eitel KB, Suvaci E, Seabaugh M, and Oh K.S., (2004) Templated grain growth of textured piezoelectric ceramics, Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 29 (2): 45-96.
10)  Acarbas, Ö., Suvaci, E. and Dogan, A.(2004): "Synthesis of Nanosized Tin Oxide (SnO2) Particles via Homogeneous Precipitation, " Key Eng. Mat., 264-268 1205-1209.
11)  Özdemir, N. and Suvaci, E., (2004): "Dopant Effects on Sintering and Microstructure Development in Zinc Oxide-based Ceramics, " Key Eng. Mat., 264-268 1269-1272.
12)  Dogan, A., Suvaci, E., Günkaya, G. and Üzgür, E., (2004): "Electrophoretic Deposition of ZnO, " Key Eng. Mat., 264-268 269-272.
13)  Moon, J., Suvaci, E., Morrone, A., Constantino, S.A. and Adair, J.H. (2003): "Formation Mechanisms and Morphological Changes During the Hydrothermal Synthesis of BaTiO3 Particles from a Chemically Modified, Amorphous Titanium Hydrous Oxide Precursor " J. Eur. Ceram. Soc.23 843-852.
14)  Suvaci, E., Anderson, J., Dogan, A. and Adair, J.H. (2003): "Hydrothermal Synthesis of Lead Titanate and Lead Zirconate Titanate Electroceramic Particles, " Chem. Eng. Comm., 190 [5-8] 843-852.
15)  Suvacı, E., Seabaugh, M.M. ve Messing G.L., “Reaction-Based Processing of Textured Alumina by Templated Grain Growth,” J. Eur. Ceram. Soc., 19 [13-14] 2465-74 (1999).
16)  Suvacı, E. ve Messing, G.L., “Processing Parameters Effects on the Reaction Bonding of Aluminum Oxide Process,” J. Mat.Sci., 34 [13] 3249-61 (1999).
17)  Adair, J.H. ve Suvacı, E., "Morphological Control of Particles," Current Opinion in Colloid and Surface Chemistry 5/6 (2000).
18)  Suvacı, E., Oh, K.S. ve Messing, G.L., “Kinetics of Template Growth in Alumina During the Process of Templated Grain Growth," Acta Materialia (2000).
19)  Seabaugh, M.M., Suvacı, E. ve Messing, G.L., “Modeling Anisotropic Single Crystal Growth Kinetics in Liquid Phase Sintered a-A!2O3,” J. Interface Sci., (2000).
20)  Suvacı, E. ve Messing, G.L., “Critical Factors in the Templated Grain Growth of Textured Reaction-Bonded Alumina," J. Am. Ceram. Soc., 83 [8] (2000).
21)  Suvacı, E., Simkovich, G. ve Messing, G.L., “The Reaction Bonded Aluminum Oxide (RBAO) Process: II, The Solid State Oxidation of RBAO Compacts,” J. Am. Ceram. Soc., 83 [8] (2000).
22)  Suvacı, E., Messing, G.L. ve Simkovich, G., “The Reaction Bonded Aluminum Oxide (RBAO) Process: I, The Effect of Attrition Milling on the Solid State Oxidation of Aluminum Powder,” J. Am. Ceram. Soc., 83 [2] 299-305 (2000).
23)  Suvacı E., Oh K.S. ve Messing G. L., “Kinetics of Template Growth in Alumina During the Process of Templated Grain Growth,” Acta Materialia 49 (11) 2075-2081 (2001).
24)  Suvacı, E. ve Messing, G.L., "Seeding of the Reaction-Bonded Aluminum Oxide (RBAO) Process," J. Am. Ceram. Soc., (2001).
25)  Suvacı E., Anderson J., Doğan A. ve Adair J. H., "Hydrothermal Synthesis of Lead Titanate and Lead Zirconate Titanate Electroceramic Particles,” Chem. Eng. Comm. (2003).
26)  Moon J., Suvacı E., Li T., Costantino S. ve Adair J. H., "Phase Development of Barium Titanate from Chemically Modified-Amorphous Titanium (Hydrous) Oxide Precursor," Journal of European Ceramic Society 22 [6] 809-15 (2002).
27)  Suvacı E., Anderson J., Messing G. L. ve Adair J. H., “Hydrotermal Synthesis of Tabular Perovskite Particles,” Key Eng. Mat., 206-213 163-166 (2002).
28)  Suvacı E., ve Messing G. L., “Textured Alumina Ceramics by Uniaxial Pressing,” Key Eng. Mat., 206-213 405-408 (2002).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1)  Suvacı, E., Seabaugh, M.M. ve Messing, G.L., “A Mechanistic Study of Alumina Grain Growth During Templated Grain Growth," Sintering Tech.-1999 Derleyenler German, R.M., Messing, G.L. ve Cornwall, R.G., Plenum Press, New York, NY (2000).

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1)  Adair, J.H., Suvacı, E. ve Sindel, J., “Surface and Colloid Chemistry of Advanced Ceramics,” Malzeme Ansiklopedisi'nde (Encydopedia of Materials), Elsevier-Science Publishers (2001).
2)  Adair, J.H. ve Suvacı, E., “Submicron Electroceramic Powders by Hydrothermal Synthesis,”, Malzeme Ansiklopedisi'nde (Encydopedia of Materials), Elsevier-Science Publishers (2001).

Ulusal ve Uluslararası Projeler
1)  Çinko Oksit Esaslı Seramiklerde Yönlendirilmiş Mikroyapı Oluşturulması ve Bu Mikroyapının Karakterizasyonu (Texturing and Characterization of ZnO-based Ceramics), TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi, (Türkiye-Slovenya Uluslararası Ortak P, 03/04/2006
2)  Nano Boyutlu Kurşunsuz Piezoelektrik Seramik Tozların Üretimi ve Yönlenmiş Mikroyapıya Sahip, Doğaya Dost, Kurşunsuz Piezoelektrik Seramiklerin Yönlendirilmiş Çekirdekle Kontrollü Tane Büyümesi Yöntemiyle Üretilmesi, 2005
3)  Yönlenmiş Mikroyapıya Sahip Alümina Seramiklerin Sinterlenmesi Sırasında Yöne Bağlı (Anizotropik) Küçülme (Anisotropic Shrinkage in Sintering of Textured Alumina Ceramics), TÜBİTAK Projesi, MİSAG-PIA-2 (Türkiye-Fransa Uluslararası Ortak Proje), 2004
4)  Hidrotermal Yöntemle Üretilen Nano Boyutlu Yarıiletken Seramik Oksitlerden Elektroforetik Yöntem Kullanarak Gaz Sensörü Üretimi, TÜBİTAK Kariyer Programı, Araştırmacı, 2004
5)  Oksijen Eksiği Bulunan Kurşun Zirkonat Titanatın Elektriksel Yorulma Davranışı (Electric Fatigue of Oxygen Deficient Lead Zirconate Titanate), Destek: Alexander von Humboldt Vakfı, Almanya., 2004
6)  Yarıiletken Seramik Oksitlerinden Gaz Sensörü Üretimi, T.C. Devlet Planlama Teşkilatı, Proje No: DPT2003K120170, Araştırmacı, 2003
7)  Çeşitli Killerin Formülasyonu ile Angop Kompozisyonlarında Kullanılabilacek Kil Geliştirilmesi, TÜBİTAK Seramik Araştırma Merkezi, Proje No: 2002/05 Proje Yöneticisi,, 2002
8)  ZnO ve ZnO Esaslı Seramiklerde Çekirdek Kullanımı ile Mikroyapı Kontrolü, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 020234, 2002
9)  Elektroseramik Tozların Hidrotermal Yolla Üretilmesi ve Sensör Uygulamalarında Kullanılması, (Destek: Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 010263, Proje Yürütücüsü), 01/12/2001
10)  Reolojik Amaçlı Sır İlavelerinin Üretimi, TÜBİTAK Seramik Araştırma Merkezi, Proje No: 2001/06 Proje Yöneticisi,, 2001
11)  Biyolojik Kaynaklardan Elde Edilen Emülsiyon Bağlayıcıların Baryum Titanat-bazlı Elektroseramiklerin Üretiminde Kullanılması, Destek: Metabolix Inc., Cambridge, MA, 02142, Amerika Birleşik Devletleri), 2000

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler
1)  Materials Research Society, 1996 - 2006
2)  Keramos (Seramik Şeref Derneği), 1995
3)  American Ceramic Society, 1994 - 31/12/2007

Başarı ve Ödüller
1)  2011 Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu, "İleri Teknoloji" Genç Girişimcilik Ödülü, 05/2011
2)  JCI Türkiye'nin En Başarılı 10 Genci (TOYP) Yarışmasında "Bilimsel Önderlik" Alanında 1.lik Ödülü, 10/2010
3)  2009 Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü, 2009
4)  En iyi poster ödülü, NanoTR4 Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (Araş. Gör.Yasemin Bozkaya ile birlikte), 2008
5)  En iyi poster ödülü, XI. International Ceramic Powder Processing Symposium, Nagoya Japonya (Araş. Gör.Yasemin Bozkaya ile birlikte), 2008
6)  Çorum Gazeteciler Derneği Yılın En'leri Bilim ve Teknoloji Ödülü, 2007
7)  Hacettepe Teknokent A.Ş. Fen Bilimleri ve Mühendislik Proje Yarışması Birincilik Ödülü, 2007
8)  Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, 2007
9)  TÜBİTAK- Teşvik Ödülü, 2006
10)  Alexander von Humboldt Araştırma Bursiyeri, 01/03/2004
11)  Danışman Editör, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi (Ocak 2006 dan itibaren)
12)  Asosiye Editör, Journal of the American Ceramic Society (Ocak 2005 ten itibaren)
13)  The Pennsylvania State Üniversitesi Norman ve Ardeth Frisbey Uluslararası Öğrenci Ödülü (1999)
14)  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtdışında Yüksek Lisans Eğitim Bursiyeri (1994).
15)  Amerika Ulusal Bilim Derneği'nin (NSF) Malzeme Bilimi Yaz Okulu Bursiyeri (1996).
16)  IV. Türk Seramik Kongresi'nde En İyi Poster Ödülü (l998)
17)  Amerikan Seramik Derneği Güney Kaliforniya Şubesi tarafından Yüksek Lisans Öğrenci Bursu (1998).
18)  101. Amerikan Seramik Derneği Genel Toplantısında Seramografı yarışmasında üçüncülük ödülü (1999).
19)  Pensilvanya State Univ. 2000 Xerox Araştırma (Malzeme Bilimi Konusundaki en iyi doktora tezi) Ödülü.
20)  Anadolu Üniversitesi 2002 yılı Bilim ve Teknoloji Teşvik Ödülü
21)  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 2002 yılı Teknoloji Teşvik Ödülü

Yürütmekte Olduğu Dersler
1)  Pazartesi Saat 14:00-15:45 : MLZ 314 Transport Phenomena in Materials Processing
2)  Çarşamba Saat 09:00-10:45 : MLZ 314 Transport Phenomena in Materials Processing

Hiç yorum yok: